Niezależne pismo społeczno-kulturalne regionu kępińskiego          nr indexu 379662, ISSN 1232 - 6445

MENU


 

 
Powiat Kępiński

Powiat Kępiński

 

 

 
Gmina Kępno

Gmina Kępno

 

 

 
Gmina Baranów

Gmina Baranów

 

 

 
Gmina Bralin

Gmina Bralin

 

 

 
Gmina Łęka Opatowska

Gmina
Łęka Opatowska

 

 

 
Gmina Perzów

Gmina Perzów

 

 

 
Gmina Rychtal

Gmina Rychtal

 

 

 
Gmina Trzcinica

Gmina Trzcinica

 Wiadomości


Zróżnicowany „podatek śmieciowy”

06-02-2013Wszystkie gminy w Polsce, w tym w powiecie kępińskim, dostały 18 miesięcy na przygotowanie nowego systemu gospodarki odpadami. Rok 2012 ma być rokiem przygotowania się gmin do realizacji nowych zadań, podjęcia stosownych uchwał. Natomiast 2013 rok to czas faktycznego wdrożenia przepisów. Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów
Wszystkie gminy z powiatu kępińskiego uchwaliły już pakiety uchwał związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminach. Uchwały te niosą ze sobą wiele zmian związanych z gospodarką odpadami nie tylko dla samorządów, ale i nas – mieszkańców.
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina, w której mieszkamy. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu, bowiem za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo.
Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką. W zamian za to gmina wybierze (w konkurencyjnym przetargu) przedsiębiorcę bądź przedsiębiorców, którzy opróżnią nasze kubły, a ich zawartość wywiezie w odpowiednie miejsce. Co więcej, gmina będzie również musiała sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów.
Jeżeli zdecydujemy się selekcjonować odpady, to za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty. Jeżeli nie, to stawka „podatku śmieciowego”, będzie wyższa – karna.
Teraz, kiedy wszystkie rady obradujące w poszczególnych gminach, uchwaliły pakiety uchwał związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminach, sprawdzamy, jak wyglądają opłaty we wszystkich gminach powiatu kępińskiego.
Miasto i gmina Kępno
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kępnie radni podjęli wszystkie uchwały związane ze zmianami w gospodarce odpadami. Oto stawki za odbiór odpadów segregowanych: 1 osoba – 9 zł, 2 osoby – 18 zł, 3 osoby – 27 zł, 4 osoby – 36 zł, więcej niż 4 osoby – 42 zł. Stawki za odbiór odpadów niesegregowanych są raz wyższe, czyli odpowiednio: 18 zł, 36 zł, 54 zł, 72 zł i 84 zł.
Gmina Baranów
Gmina Baranów pakiet uchwaliła jeszcze w 2012 roku. I tak też, jeżeli w domu mieszkają cztery osoby lub więcej, wówczas opłata miesięczna wyniesie 16 zł, jeżeli trzy osoby – 14,40 zł, dwie – 11,20 zł oraz jedna – 6,40 zł. Podane stawki obowiązują w przypadku odpadów segregowanych. Jeżeli chodzi o śmieci mieszane, to baranowscy radni uchwalili jedną stawkę – 28 zł od gospodarstwa domowego, bez względu, ile osób w nim zamieszkuje. Te stawki są najniższe w powiecie kępińskim.
Gmina Bralin
W gminie Bralin opłata za odbiór będzie naliczana na mieszkańca, który koncentruje swoje czynności życiowe na danej posesji. Jest to 8 zł na osobę miesięcznie (w przypadku opłat segregowanych), przy czym studenci i uczniowie do 25. roku życia, którzy uczą się, przebywając przez cały tydzień poza gminą Bralin, np. w akademikach i na stancjach, będą płacić 50% stawki, podobnie jak osoby powyżej 67. roku życia. Jednocześnie suma tych opłat nie może przekroczyć miesięcznie 35 zł od rodziny. Stawka na osobę za odpady mieszane wyniesie 12 zł.
Gmina Rychtal
Za odbiór odpadów segregowanych jedna osoba, zamieszkująca gminę Rychtal, zapłaci 10 zł, dwie – 18 zł, trzy i cztery – 22 zł, pięć i sześć – 27 zł, a więcej niż sześć – 32 zł. Opłata za odpady mieszane wygląda następująco: 1 osoba – 15 zł, 2 – 25 zł, 3 i 4 – 30 zł, 5 i 6 – 35 zł, a 7 i więcej – 45 zł.
Gmina Trzcinica
W gminie Trzcinica opłaty za odbiór śmieci naliczane będą od gospodarstwa domowego, przy uwzględnieniu ilości domowników. Radni z gminy Trzcinica uchwalili następujące stawki za śmieci segregowane: od najmniejszych gospodarstw domowych (od 1 do 2 osób) – 17 zł, od małych gospodarstw (3-4 osoby) – 22 zł, od średnich gospodarstw (5-6 osób) - 26 zł, a od dużych gospodarstw (7 osób i powyżej) – 29 zł. W przypadku niesegregowania odpadów komunalnych stawka opłat wzrasta o 50%.
Gmina Łęka Opatowska
Radni Rady Gminy Łęka Opatowska uchwalili stawkę za osobę. I tak: 1 osoba – 9 zł za odpady segregowane, jednak rodzina nie zapłaci więcej niż 54 zł. Naliczyć można również 7 zł od osoby (segregowane), jednak w przypadku jeżeli gospodarstwo posiada kompostownik. W tym przypadku również miesięczna opłata na rodzinę nie może przekroczyć 42 zł. Za odpady niesegregowane wyznaczono 14 zł za osobę.
Gmina Perzów
W tym przypadku również radni uchwalili stawkę za osobę. Wynosi ona 6 zł, gdy śmieci są segregowane, jednak suma nie może przekroczyć więcej niż 42 zł od gospodarstwa domowego. Za odpady niesegregowane mieszkańcy gminy Perzów zapłacą 12 zł miesięcznie od osoby, jednak nie więcej niż 48 zł od gospodarstwa domowego.
Na koniec dodajmy, iż każdy z nas wypełni deklarację, na podstawie której naliczona zostanie opłata za odbiór odpadów.


komentarzy: 0
powiadom znajomego

 

Aktualne wydanie


Aktualne wydanieImieniny obchodzą:

 

KSIĄŻKIBALON


REKLAMA


   


design Yark.pl